Naše hodnoty

Partnerství

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s respektem a otevřeností. Pracuje profesionálně, komunikujeme neformálně, vždy přiměřeně situaci s cílem navázat dlouhodobé partnerství.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita

Kvalita je pro nás základní hodnotou. Celý tým pracuje tak, aby v každém kroku projektu, od přípravy, přes realizaci i po dobu následné péče po ukončení projektu, bylo dodrženo vše, co bylo přislíbeno. 


Inovativnost

Neustále vylepšujeme a modernizujeme naše know-how. Vyhledáváme nové metody přínosné pro naše klienty.

Sami se věnujeme výzkumu v několika oblastech rozvoje lidí. 


Komplexnost

Lidská osobnost je složitý komplex vrozených dispozic, výchovy a životních zkušeností.

K řešení všech projektů proto i my přistupujeme komplexně - holisticky.